Verlof aanvragen/ Leerplicht

In 1994 is de leerplichtwet aanzienlijk aangescherpt. De directeur van de school kan jouw kind niet meer zomaar vrije dagen geven. Dien daarom een verzoek voor extra vrije dagen schriftelijk in bij de directeur via een verlofformulier. Je kunt deze ophalen bij de directeur. Op de site van het ministerie vind je meer informatie over de leerplicht in Nederland.