De vrijheid van werken

Wat verstaan wij onder vrijheid van werken?

Bij ons onderwijs draait het om vrijheid en het bepalen van een eigen werktempo en -keuzes. Maar we hebben het altijd over ‘vrijheid in gebondenheid’. Leerlingen mogen dus niet alles zomaar doen. De vrijheid van het ene kind mag bijvoorbeeld nooit ten koste gaan van de vrijheid van anderen. Wel mogen kinderen zelf kiezen welk werk ze willen doen. De leerkracht begeleidt hen en zorgt dat ze spelen en leren en zo steeds verder groeien. Als dat nodig is, biedt de leraar nieuwe lessen om kinderen verder te helpen.

Ons leerplan, de zogenaamde eindtermen die wettelijk vereist zijn, is hetzelfde als dat van andere basisscholen. Het doel is dat je aan het einde van de bovenbouw minstens deze leerstof beheerst. Maar de manier waarop een kind dit leerproces gaat, is telkens anders. Dat geldt ook voor de hoeveelheid extra stof die ze verkennen. Iedereen kan op zijn of haar eigen tempo groeien en leren!

Het aftekenboekje

We willen graag dat jouw kind nooit het gevoel heeft dat hij of zij niet mee kan doen. Daarom laten we hem of haar steeds successen ervaren. Vanaf de onderbouw krijgen kinderen bij ons een ‘aftekenboekje’ waarin een groot deel van de leerstof staat. Hierin kunnen kinderen bijhouden wat ze hebben voltooid. In het begin oefenen de leerlingen dit met begeleiding, later doen ze dit zelfstandig. Zo leren ze hoe je een evenwichtige keuze maakt en hoe je werk plant.

De leerkracht houdt de voortgang in de gaten en zorgt ervoor dat er geen belangrijke zaken worden overgeslagen. De leerkracht is er vooral om te inspireren en te ondersteunen. We moedigen onze leerlingen aan om verantwoordelijkheid te nemen, zowel voor hun gedrag als voor hun werk. Dit betekent dat we kinderen helpen inzien wat ze al weten en waar ze nog hulp bij nodig hebben. We leren ze om vragen te stellen en hulp te vragen wanneer dat nodig is. Het is hun ontwikkeling en we staan klaar om ze te begeleiden op de reis van leren en groeien.

Vrijheid in gebondenheid