Algemeen

Op onze school volgen we de inspirerende ideeën van Maria Montessori. Vanaf 1907 ontwikkelde deze Italiaanse pedagoge en kinderarts in haar eigen kindertehuis een baanbrekende opvoedingsmethode. Wat maakt Montessori’s aanpak zo speciaal? Maria geloofde sterk in de kracht van de ‘gevoelige perioden’ in een kind zijn leven. Dit zijn momenten waarop een kind zich volledig kan storten op het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het is bijna magisch hoe kinderen in deze periodes schijnbaar moeiteloos leren terwijl het in andere ontwikkelingsfases veel meer inspanning vergt.

Montessori bij ZieZo

Bij ZieZo passen we deze benadering toe door ons te richten op die gevoelige perioden die zich in elke fase van je leven voordoen. We willen dat een kind onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid ontwikkelt. Niet voor niets is het motto: ‘Help mij het zelf te doen.’ Wij bereiden zorgvuldig de omgeving voor waarin kinderen leren en maken die uitnodigend. Zodat ze zich op hun gemak voelen en enthousiast worden om te leren. Onze leerkrachten spelen hierin een cruciale rol. Ze volgen de ontwikkeling van jouw kind nauwlettend, moedigen hem of haar aan en dagen hem of haar uit om zich verder te ontwikkelen. Kortom, onze leerkrachten zijn er om te inspireren en de ruimte te geven om te groeien.

Vrijheid in gebondenheid

Bij ons leert je kind de kunst om eigen keuzes te maken én de verantwoordelijkheid voor die keuzes te dragen. Dat betekent niet dat alles lukraak gebeurt, integendeel. We bieden hun een solide structuur van onderwijs waarbinnen ze de ruimte kunnen ontdekken om hun eigen weg te vinden. We noemen dit concept ‘vrijheid in gebondenheid’, zoals Maria Montessori het verwoordde.

Het montessorimateriaal dat we gebruiken, speelt een cruciale rol bij het waarborgen van ontwikkeling in het leertraject. Dit materiaal begeleidt je kind van de zintuiglijke ervaringen tot aan het werken met abstracte concepten. Het is speciaal ontworpen om zelfontwikkeling en zelfcontrole te bevorderen, zodat kinderen op hun eigen unieke manier kunnen groeien.

Onderwijs en opvoeding zijn volgens Maria Montessori onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat wij vinden dat – vanaf de dag dat uw kind naar school gaat – ouders/verzorgers en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk zijn