Onderbouw

Ook in de onderbouw heerst een speel-werkklimaat. We stimuleren de wil tot ontdekken en zelfontplooiing door middel van inspirerende hoeken en speel-leermaterialen. We helpen de kinderen ook hun eigen verantwoording te nemen, zowel voor hun gedrag als voor hun werk. Dit betekent dat we de kinderen zelf leren beseffen wat ze wel en niet weten en dat ze vragen leren stellen en hulp vragen wanneer dit nodig is.

Lessen en materiaal

In de onderbouw zijn veel activiteiten gericht op het ontwikkelen van de basisvaardigheden die nodig zijn voor het leren lezen, schrijven, taal en rekenen. Daarbij gebruiken we ook het Montessorimateriaal, waarbij we rekening houden met de aanleg en het tempo van het kind. Naast de momenten dat de kinderen individueel werken, zijn er ook groepslessen. Expressie- en gymnastieklessen vinden bijvoorbeeld vaak plaats in groepsverband, waarbij de individuele vaardigheden voldoende ruimte krijgen.

Aftekenboekje

Vanaf de onderbouw hebben kinderen een ‘aftekenboekje’, waarin een belangrijk deel van de leerstof staat aangegeven. Ze kunnen hierin zelf bijhouden wat ze hebben gedaan. Dit wordt eerst onder begeleiding ingeoefend, zodat ze het later zelfstandig kunnen. De kinderen leren een evenwichtige keuze te maken en hun werk in te delen. Voor kinderen die wat meer moeite met de leerstof hebben, is het fijn om door de juiste keuze van het werk toch steeds succeservaringen te hebben en niet het gevoel te hebben niet mee te kunnen. De leerkracht bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat er geen hiaten ontstaan. Hij of zij treedt vooral stimulerend en ondersteunend op.