Middenbouw

In de middenbouw heerst al echt een werkklimaat. We leren de kinderen aan om te plannen (met hulp van hun aftekenboekje) en daarna aan de hand van die planning aan de slag te gaan. Ze leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en gedrag.

Vaardigheden

Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. Om deze vaardigheden te verwerven, werken de kinderen met het montessorimateriaal en aanvullende andere materialen. We leren de kinderen omgaan met de vrijheid van werkkeuze en werktempo. De kinderen werken in schriften, met boeken en met computers. Ook maken ze soms zelf bladen, boekjes en andere verwerkingsvormen bij de gebruikte materialen.

Naast de gewone dagelijkse werkzaamheden moeten de kinderen ook werkstukken maken en spreekbeurten houden. Hiervoor kunnen de kinderen onder andere gebruikmaken van de bibliotheek en de computers. De 21st Century Skills, met daarin digitale geletterdheid en ICT-vaardigheden, zijn geïntegreerd in onze dagelijkse gang van zaken.

Ombs ZieZo is de enige Montessorischool in Roosendaal en omgeving