Bovenbouw

In de bovenbouw is het vergroten van kennis op geografisch, historisch, technisch en maatschappelijk gebied een belangrijk doel. Hier vergroten kinderen hun vaardigheden en is er een verdieping van de leerstof. Kinderen leren eerder verworven kennis te integreren en toe te passen. Het zelf plannen en uitvoeren van het werk neemt een steeds belangrijkere plaats in.

Werkstukken en nieuwe onderdelen

In de bovenbouw komen nieuwe onderdelen aan de orde, zoals Engels. Ook leren kinderen ingewikkelde bewerkingen te maken en structuren te doorgronden (bijvoorbeeld ontleden in zinsdelen en woordsoorten). Het gebruik van het concrete Montessorimateriaal laten we steeds verder los en de omzetting van concreet naar abstract niveau krijgt een verdere uitwerking. Het maken van werkstukken en het houden van spreekbeurten en boekbesprekingen krijgt nog meer aandacht. We leren de kinderen niet alleen zich te presenteren, maar geven ook steeds meer aandacht aan de inhoudelijke kant van het gepresenteerde. Zo zijn ze goed voorbereid op het vervolgonderwijs en de samenleving.

Onze school is een openbare basisschool en is dus voor iedereen toegankelijk, ongeacht culturele, maatschappelijke of levensbeschouwelijke achtergrond