Groepen

Op onze Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden samen in groepen:

  • Kleuterbouw: kinderen tussen vier en zes jaar
  • Onderbouw: kinderen tussen zes tot acht jaar
  • Middenbouw: kinderen tussen acht en tien jaar oud
  • Bovenbouw: kinderen van tien tot 13 jaar

Die diverse sociale omgeving verrijkt de ervaringen van kinderen. Wij hebben dus combinatieklassen vanuit een bewuste keuze, niet omdat het moet. Het fijne voor kinderen is dat ze zo een paar keer tot de jongsten en een paar keer tot de oudsten in de groep behoren. De ene keer kunnen ze leren van oudere leerlingen. Bijvoorbeeld hoe die met bepaald materiaal werken en dat motiveert om uitdagende werkjes te kiezen. Het andere jaar zijn leerlingen zelf de oudsten die hun kennis doorgeven. Dat gebeurt heel natuurlijk, het is geen verplichting. Het is gewoon hoe we bij ZieZo samen leren en groeien.

Onze school is een openbare basisschool en is dus voor iedereen toegankelijk, ongeacht culturele, maatschappelijke of levensbeschouwelijke achtergrond